Michael Ellis – Classical Conditioning

Michael förklarar hur klassisk betingning fungerar och hur det bäst tillämpas på hundar.