HUNDEN – VAD SÄGER DEN EGENTLIGEN?

elfenbensvit-och-askgra-text-gor

Hundar kommunicerar främst genom kroppsspråk, rörelser och ljud. Men vi måste titta till helheten när vi läser av en hund. Det räcker inte med att se en viftandes svans och säga att hunden är glad – utan hur hålls svansen upp? Hur står hunden – självsäkert? Hur är öronen riktade? Är läpparna långa eller korta?

Här är några få sätt hundar uttrycker sig och kommunicerar med oss och andra hundar:

1. **Svansposition:** Svansen är en viktig indikator på en hunds känslomässiga tillstånd. En högt hissad svans kan indikera självförtroende eller glädje, medan en neddragen svans kan tyda på rädsla eller osäkerhet men även avslappnat lugn.

Kyra har här en avslappnad svans och hon tittar uppmärksamt på mig.

2. **Ögonkontakt:** Hundar använder ögonkontakt för att uttrycka känslor som tillit eller dominans. Längre, oberörd ögonkontakt kan ses som en utmaning, medan undvikande ögonkontakt kan indikera undergivenhet eller rädsla.

Lilla Olympia tar kärleksfullt ögonkontakt

3. **Öronposition:** Hunds öron kan vara en indikation på deras uppmärksamhet och känslor. Framåtriktade öron tyder oftast på intresse eller uppmärksamhet, medan nedfällda öron kan vara ett tecken på rädsla eller undergivenhet.

Jackie har här öronen i en uppmärksam ställning.

4. **Ljud:** Hundar använder olika ljud för att kommunicera, inklusive skällande, gnyende och ylande. Dessa ljud kan vara reaktioner på olika känslomässiga stimuli eller sätt att få uppmärksamhet.

Bilden visar två hundar, varav den främsta är på helspänn som kommunicerar högljutt och intensivt med blottade tänder och lutar sig framåt : varnar?

5. **Kroppshållning:** En hunds kroppshållning kan säga mycket om dess känslor. En avslappnad och öppen hållning tyder oftast på komfort och förtroende, medan en spänd eller rullad kropp kan signalera obehag eller rädsla. Är hunden framåtlutad eller lutar den sig bakåt?

Kyra står här och är redo att ta en katt – spänner sig med alla fyra tassarna på marken. Svansen spänd.

6. **Doftmarkeringar:** Hundar kommunicerar också med doftmarkeringar genom att lämna urin eller bajs på olika platser. Detta kan användas för att markera sitt territorium eller kommunicera med andra hundar om sin närvaro.

Kommunicerar här sin ålder, kön och könsmognad till alla hundar i området.

Det är viktigt att förstå din hunds individuella uttryck och signaler för att skapa en starkare relation och kommunicera effektivt med din fyrbenta vän.

Se HELA HUNDEN och ta in all information du ser framför dig.

Hundar är mycket känsliga för människors och andra hundars signaler och kan reagera på dem på olika sätt. Att lära sig tolka hundens språk kan hjälpa till att undvika missförstånd och främja en positiv interaktion mellan dig och hunden.

MENTALTRÄNING: POSITIVTET SMITTAR