VARFÖR MUNKORG?

stretching-2

Att träna in munkorg på en hund kan vara användbart av flera skäl:

1. HUNDENS EGEN SÄKERHET

Säkerhet: En munkorg kan hjälpa till att förhindra att hunden biter eller tuggar på saker som kan vara skadliga, inklusive giftiga föremål. En av de vanligaste anledningarna till munkorg som jag varit med om är att hundarna äter allt de kommer över under promenaderna.

2. FÖREBYGGANDE

Förebyggande: Det kan vara ett förebyggande åtgärd om du är osäker på hur din hund kommer att reagera i vissa situationer eller omgivningar. Det ger dig och andra en extra säkerhetsnivå. Detta borde vara vara en tillfällig strategi som du senare tränar bort.

4. VETERINÄRBESÖK

Veterinärbesök: Många hundar kan känna sig rädda eller osäkra hos veterinären. En munkorg kan hjälpa till att skydda personalen och underlätta undersökningen. Genom att träna in detta innan kan du förenygga mycket stress hos din hund.

4. LAGKRAV

Lagkrav: I vissa områden och situationer kan det vara lagkrav att använda en munkorg på vissa hundraser eller i vissa situationer för att förebygga incidenter. Ska du resa utomlands är det något att rekommendera att du lär hunden.

5. TRÄNING

Träning: Träning av hunden att acceptera en munkorg kan vara användbart om det någon gång skulle behövas, och det kan vara en del av att träna hunden till att vara lugn och trygg i olika situationer.

POSITIVT OCH STRESSFRITT

Det är viktigt att träna in munkorg på ett sätt som är positivt och stressfritt för hunden så att den inte upplever det som något negativt eller obehagligt.

Det är också viktigt att välja en munkorg som passar hundens ansiktsform och storlek korrekt. Hunden ska kunna dricka vatten, hässja och ta emot en godis utan problem.

Konsulta gärna med en professionell hundtränare om du är osäker på hur du ska göra det på bästa sätt.

MENTALTRÄNING: POSITIVTET SMITTAR