VARG X HUND > SKILLNAD I KOMMUNIKATIONEN ÄR STOR

stretching-4-1-1

Både hundar och vargar använder ljud och läten för att kommunicera med varandra och med andra medlemmar i sin grupp. Här är några skillnader i hur de kommunicerar högt:

1. TONLÄGE OCH FREKVENS:

1. Tonläge och frekvens: Vargar tenderar att ha djupare och mer lågfrekventa ljud jämfört med hundar. Hundar har en bredare variation i tonläge, och deras ljud kan vara både höga och låga.

2. VOKALISERINGSTYP:

2. Vokaliseringstyp: Vargar använder främst ylande ljud för att kommunicera på långt håll och för att samla gruppen. Hundar kan yla också, men de använder också skällande, gnyende, gurglande och andra ljud beroende på situationen.

3. SOCIALA ASPEKTER:

3. Sociala aspekter: Både hundar och vargar använder sina ljud för sociala syften. Hundar har emellertid genom årtusenden av domesticering utvecklat en större variation av ljud som är anpassade för att kommunicera med människor och uttrycka en bredare känslomässig skala.

4. FREKVENSEN AV ANVÄNDNING:

4. Frekvensen av användning: Hundar har en tendens att kommunicera mer frekvent med människor än vargar gör. Vargar använder sina ljud huvudsakligen för att samordna jakt och gruppaktiviteter, medan hundar kommunicerar med människor för olika syften, inklusive begäran, lek och kärlek.

SAMMANFATTNINGSVIS

Sammanfattningsvis är skillnaderna i hur vargar och hundar kommunicerar högt en följd av deras genetiska och evolutionära skillnader samt deras relation med människor genom domesticering.

FRÅGOR TILL DIG!

Vad hör du när din hund vokaliserar och kommunicerar med dig? Hur många olika läten kan du känna igen?

Prata hemma om vad ni alla tycker er tolka er hund när den kommunicerar högt med er. Hur många olika läten får ni ihop?

MENTALTRÄNING: POSITIVTET SMITTAR