Tonårstiden är för jä#v!ig - FEL. Den är superviktig!

36

Under tonåren genomgår valpar en kritisk period i sin utveckling som karaktäriseras av betydande förändringar i både beteende och personlighet. Denna fas, som motsvarar ungdomsåren hos människor, är präglad av en ökad benägenhet att utforska och testa gränser.

”Hunden har bomull i öronen!”
”Jobbigaste tiden i hundens liv!”
”Aldrig mer en valp!”

Ja man har sagt och hört det mest om den här tiden. Utforskandet spelar en central roll i utvecklingen av en valps kognitiva och sociala förmågor. Denna text syftar till att analysera den utforskande delen av en tonårsvalps personlighet och dess inverkan på deras övergripande utveckling.

 

Teoretisk bakgrund

Valpars utforskande beteende kan förstås genom att tillämpa teorier om djurens utveckling och lärande. Enligt Piagets kognitiva utvecklingsteori som jag tycker i viss mån kan tillämpas till hundar är utforskning avgörande för att valpen ska kunna förstå och interagera med sin omgivning. Under den sensomotoriska perioden, som varar fram till ungefär två års ålder hos hundar, använder valpar sina sinnen och motoriska färdigheter för att lära sig om världen omkring dem. Detta stämmer överens med den etologiska teorin, där utforskande ses som en adaptiv strategi för att överleva och anpassa sig till miljöförändringar.

"Vad är det? Jag äter upp det" #HussesStrumpor

"Åh, det där ser kul ut, jag hoppar!" #självmordbenägen

 

Utforskandets igenkännings faktorer

En tonårsvalps utforskande beteende kan observeras genom flera distinkta drag:

  1. Nyfikenhet: Tonårsvalpar uppvisar en stark tendens att undersöka nya objekt, miljöer och individer. Denna nyfikenhet är ofta driven av en kombination av medfödd instinkt och inlärda erfarenheter. Stötta detta men med sunt förnuft (det lilla vi har då). 

  2. Riskbenägenhet: I likhet med tonårsmänniskor tenderar tonårsvalpar att ta fler risker under utforskningen. Detta kan inkludera att närma sig potentiellt farliga objekt eller situationer utan den försiktighet som en vuxen hund skulle visa. Här kan vi vägleda när vi är fokuserade men annars se till att hålla kolla. 

  3. Social utforskning: Utforskandet är inte begränsat till den fysiska miljön; tonårsvalpar engagerar sig också i social utforskning. De testar gränser inom sin sociala grupp, vilket kan innebära att utmana rangordningar eller etablera nya sociala band. Trygga och stabila vuxna hundar som visar hur man beter sig: vad som är rätt och fel, är här oerhört viktigt. 

 

Konsekvenser av utforskandet

Förutom oss hundägares höga blodtryck så finns det lite annat som händer - saker som är positiva! Det utforskande beteendet har flera viktiga konsekvenser för en valps utveckling:

  1. Kognitiv utveckling: Genom att interagera med olika element i sin omgivning utvecklar valpen sina kognitiva färdigheter, inklusive problemlösning och spatial medvetenhet. En hund som FÅR utveckla detta och inte lindas in i bubbelplast blir en hund som är smartare och tryggare i sig resten av livet.

  2. Sociala färdigheter: Utforskandet av sociala strukturer hjälper valpen att förstå gruppdynamik och utveckla viktiga sociala färdigheter som kommunikation och samarbete. Genom att under sin mest hormonella fas fått tillsägelser och förebilder hur man ska vara utav vuxna och mogna hundar kommer din tonårshund som vuxen själv kunna lära andra. Det blir säkert mindre problem kring hundmöten då de kommer kunna läsa andra hundars språk (beroende på ras/erfarnheter med den rasen så klart) och de kommer veta att andra hundar inte innebär fara.

  3. Emotionell mognad: Genom att konfronteras med nya och ibland utmanande situationer utvecklar valpen sin emotionella stabilitet och hanteringsförmåga. Och det är HÄR vi sen kommer få den där underbara och mogna hunden. Hemma hos mig har Pixie och Optimus specifikt utvecklats till hundar som jag verkligen NJUTER utav att få umgås med i alla situationer. Bad som kom till oss som 3 åring kan jag inte ta cred för - men likaså hon. 


Slutsats – tonårstiden är fantastisk och VIKTIG! Så njut 😉

Den utforskande delen av en tonårsvalps personlighet är en komplex och mångfacetterad aspekt av deras utveckling. Genom nyfikenhet, riskbenägenhet och social utforskning utvecklar valpar kritiska färdigheter som är nödvändiga för deras överlevnad och välbefinnande. Förståelsen av dessa beteenden kan hjälpa djurägare och tränare att bättre stödja valpens utveckling och säkerställa att de växer upp till välanpassade och balanserade vuxna hundar.

Utforskandet är således inte bara en fas i valpens liv utan en fundamental komponent av deras kognitiva och sociala utveckling. Genom att erbjuda en säker och stimulerande miljö kan vi främja positiva utforskande beteenden och därigenom bidra till en hälsosam utveckling under valpens tonår.

…och ta hjälp av en professionell hundtränare som kan stötta dig när det blir jobbigt! I mitt nästa blogginlägg kommer jag redogöra för hur du som ägare kan stötta, träna och vägleda din valp genom tonårstiden. 

MATFIXERAD JYCKE - HUR SKA JAG HJÄLPA HENNE?